top of page
Zostań Taksówkarzem

10 kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej:
1. Zarejestrować działalność w ewidencji działalności gospodarczej  w Urzędzie Miasta - złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
2. Zakupić i zainstalować w samochodzie taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną ) i lampę taxi.
polecamy firmę Womar Chwarznieńska 170C Gdynia  693 271 353, lub firmę Simirtonik Chylońska 248 Gdynia  tel 58 714 56 49, 889 857 949
3. Dokonać legalizacji taksometru w Obwodowym Urzędzie Miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
4. Przeprowadzić taksówkowe badanie techniczne samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.
5. Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji Urzędu Miasta w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
6. Napisać oświadczenie o niekaralności, lub uzyskać z sądu zaświadczenie z krajowego rejestru skazanych o niekaralności.
7. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
8. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
9. Złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
Wnieść opłatę za wydanie licencji.
Wydawaniem licencji zajmuje się  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni ul. Piłsudskiego, pokój 220, telefon 586688725
10. Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ) w Urzędzie Skarbowym

W Gdyni w/g informacji z Urzędu Miasta Gdynia na koniec 2015 roku było wydanych 1363 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. Prawdopodobnie czynnie pracujących jest około 1200 taksówkarzy.
Według prawa na dzień 20.02.2016 , aby uzyskać licencję w miejscowościach takich jak:
Gdynia, Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, etc.  szkolenie i egzamin nie są wymagane !
 
Nie mniej jednak niezbędna jest znajomość przepisów prawa przewozowego, ustawy o transporcie drogowym, jakie obowiązują przepisy metrologiczne o taksometrach i tym podobne zagadnienia. Rozpoczynając z nami współpracę, w miarę możliwości udzielimy wsparcia, gdyż mamy długoletnie doświadczenie w tym zakresie.
 
Dlaczego razem /w korporacji/, a nie osobno /indywidualnie/ ?
Jeśli nie przyłączysz się do korporacji, sam musisz szukać klientów - np. ustawiać się na postoju przy dworcu, lotnisku, hotelu czy w innych uczęszczanym miejscu i cierpliwie czekać, aż ktoś się trafi. Generalnie musisz jednak liczyć się z tym, że raz zarobisz więcej, kilka razy mniej.
Natomiast przystąpienie do naszej korporacji gwarantuje ci większą liczbę zleceń, poczucie większego bezpieczeństwa, podpowiedzi z centrali, lub od kolegów o specyficznych adresach i lokalizacjach obiektów. W naszej firmie jeżdżą koledzy którzy już sprawdzili i przekonali się, że wszystkie próby mytaxi, itaxi, uber, opti etc. nie zasługują na jakiekolwiek porównanie.
bottom of page