top of page

Polityka prywatności firmy Blue Taxi Gdynia 733422422:

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

 

 Rejestrujemy przekazywane nam dane:

 • numer telefonu zamawiającego

 • hasło: (imię, lub/i nazwisko)

 • adres - miejsce podstawienia taksówki

 • adres - miejsce zakończenia kursu (opcjonalnie)

 • rr-mm-dd-gg-mm zgłoszenia

 • rr-mm-dd-gg-mm terminu podstawienia taksówki

 • ponadto wszystkie rozmowy telefonicznie są rejestrowane na własnym serwerze w postaci plików Vaw i kasowane po okresie technologicznym

 • identyfikator internetowy (adres ip)

 • dane o lokalizacji

Nie zbieramy, nie rejestrujemy, nie archiwizujemy danych o:

 • numerze identyfikacyjnym

 • danych biometrycznych, genetycznych, o seksualności lub orientacji seksualnej

 • tożsamości fizycznej, psychicznej, fizjologicznej, genetycznej, ekonomicznej

 • pochodzeniu rasowym, etnicznym

 • poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i światopoglądowych

 • przynależności do związków zawodowych

 • o wyrokach skazujących oraz naruszeniach prawa

Otrzymane dane przetwarzamy  zgodnie z  wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dane Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Dostęp do baz danych  posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Blue Taxi Gdynia 733422422

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia., w tym celu prosimy o kontakt bluetaxinet@gmail.com.

Blue Taxi Gdynia 733422422 nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza zgromadzonych danych o Klientach osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasza  strona bluetaxi.net.pl  posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego serwisu.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronach internetowych serwisów www innych niż nasze zamieszczone są informacje o Blue Taxi Gdynia 733422422 w szczególności o usługach. cenach  prowadzące i do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi w wyraźnie wskazanym przez nas linku zawierającym akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszej firmie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszej firmy lub/i firm kooperujących.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bluetaxinet@gmail.com.

bottom of page